Proiecte

Simpozionul „Pagini de istorie românească – 100 de ani de la Marea Unire”, reflectate în practica școlară, a fost organizat de Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iaşi, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Societatea Culturală „Plai Mioritic Iaşi-Cernăuţi-Chişinău”. Ne-am propus să împărtăşim rezultatele obţinute în slujba educaţiei prin prezentări, discuţii şi întâlniri cu o serie de invitaţi de prestigiu, dar şi cu reputaţi colegi din ţară şi diaspora.

Proiectul Educațional Județean „Lectura- cuvânt și imagine” este un proiect ce reprezintă un ansamblu de acţiuni care urmăresc formarea competenţelor de lectură la copiii cu vârsta cuprinsă  între 6 şi 10 ani.

Proiectul se concretizează într-un concurs local și județean ce urmăreşte înţelegerea conţinutului textelor citite sau audiate de către copii, şi transpunerea într-o compoziţie plastică a impresiilor şi sentimentelor prilejuite de lectură. Concursul „Lectura-cuvânt şi imagine” are două secţiuni:

Activităţile extracurriculare derulate în Programului Școala altfel în cadrul școlii noastre, în perioada 26.03.2018 -30.03.2018, au urmărit să formeze comportamente sănătoase, să se constituie într-o sursă de interacţiune între cadre didactice, elevi și părinți, să  contribuie la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare, să  cultive respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

Prin activităţile pe care le-am planificat, ne-am propus ca elevii să cunoască tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătoarea prilejuită de Învierea Domnului, să le oferim o educație nonformală, să le cultivăm trăsături pozitive de caracter şi să le dezvoltăm unele capacităţi organizatorice, de autogospodărire, de adoptare a unor decizii la situațiile concrete de viață.

CONCURSUL JUDEȚEAN


Lectura - cuvânt și imagine!”
Iași - Ediția a VII-a


Arhivă - Ediția a VI-a

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN


Motivație și performanță
în practica școlară - ediția a VII-a