scoala13_iasi@yahoo.com

Iași, Strada Mușatini nr. 53   +(40) 232 277 638

Programul cu publicul, suspentat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ în perioada 11 – 22 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național, vă informăm că programul cu publicul la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași se va suspenda până la data de 22 martie 2020.

Probele scrise pentru Evaluarea Naţională din datele de 18.06.2019 (limba şi literatura română) şi 20.06.2019 (matematică) vor începe la ora 900.
 
Accesul elevilor în săli este permis între orele 800 - 830.
Elevii vor avea asupra lor actul de identitate (certificat de naștere sau carte de identitate).
 
Precizări importante, necesare bunei desfășurări a celor două probe ale Evaluării Naționale (Extras din OMEN nr. 4813 din 29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, Art.11):
  1. Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.
  2. Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, manuale, cărți, dicţionare, culegeri, memoratoare, notiţe, însemnări, precum şi telefoane mobile, căști audio sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
  3. Încălcarea regulilor menționate mai sus va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații care nu le vor respecta vor fi eliminați de la proba respectivă.
  4. Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă/tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
  5. Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor folosi numai creion negru.

Repartizarea pe sali (fisier pdf)

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN


Motivație și performanță
în practica școlară - ediția a VIII-a

© 2018 Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași. Toate drepturile rezervate.
Site proiectat, realizat și întreținut de Adelina Lupan.
Politica de Coockie | Politica de confidențialitate

Sus