scoala13_iasi@yahoo.com

Iași, Strada Mușatini nr. 53   +(40) 232 277 638

Programul cu publicul, suspentat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ în perioada 11 – 22 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național, vă informăm că programul cu publicul la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași se va suspenda până la data de 22 martie 2020.

Pe lângă dezvoltarea armonioasă a personalității fiecărui elev, școala noastră pune accent pe siguranța și integritatea fizica a acestora prin crearea unui mediu educațional prietenos, de calitate.

Astfel, școala dispune de 27 săli de clasă, 4 laboratoare și 2 (două)  săli de gimnastică cu un cadru ambiental–stimulativ pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative: spațioase, luminoase, dotate cu mobilier ergonomic, table magnetice, flip-chart, videoproiectoare si calculatoare, dulapuri pentru elevi, jaluzele.

În biblioteca Școlii Gimnaziale „Alexandru cel Bun”, Iași este utilizat programul informatic BIBLIOTHEQUE. Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săi un număr de  14000 de unităţi de bibliotecă din toate domeniile, surse care le dezvoltă reflexia critică şi le permite să folosească în mod eficient informaţia, indiferent de formă şi suport. Oferă servicii de împrumut, informare şi studiu, asistenţă în consultarea bibliografiilor şi elaborarea unor lucrări pe teme date.    În scopul valorizării patrimoniului şi potenţialului cultural al bibliotecii se organizează frecvent expoziţii de carte, întâlniri cu scriitori, concursuri interdisciplinare, realizarea de momente artistice în cadrul unor parteneriate cu Biblioteca Județeana ”Ghe. Asachi” și cu alte instituții de învățământ, precum şi activităţi frontale cu elevii în care sunt aplicate metode didactice moderne.

Materialele didactice moderne:

  • calculatoare,
  • aparatură audio-video,
  • videoproiectoare.

precum şi accesorii aferente acestora reprezintă o gamă variată de prezentare a activităţilor didactice cât mai atractiv.

Materialele didactice auxiliare precum hărţi, planşe didactice, atlase pentru toate disciplinele, lărgesc percepţia elevilor facilitând astfel însuşirea unor cunoştinţe cât mai temeinice.


Galerie foto


SIMPOZIONUL JUDEȚEAN


Motivație și performanță
în practica școlară - ediția a VIII-a

© 2018 Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași. Toate drepturile rezervate.
Site proiectat, realizat și întreținut de Adelina Lupan.
Politica de Coockie | Politica de confidențialitate

Sus