scoala13_iasi@yahoo.com

Iași, Strada Mușatini nr. 53   +(40) 232 277 638

Sub semnul unui domnitor înțelept

Despre domnia lui Alexandru cel Bun (1400-1432) s-a spus că a fost o perioadă de pace, de prosperitate, un timp în care ,,i-a sporit Moldovei slava”. În acele vremuri binecuvântate cu un domnitor înţelept, este menţionat pentru prima dată într-un document istoric, Iaşul.

Poate nu întâmplător, Şcoala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” din Iaşi, poartă numele acestui vrednic voievod, ea dovedindu-se în timp, un loc ce a călăuzit cu responsabilitate zeci de generaţii de elevi. acb poza

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iaşi – unitate de învăţământ primar şi gimnazial - a fost înfiinţată la data de 1 septembrie 1973, când au fost înscrişi 450 elevi.

În decursul anilor populaţia şcolară a crescut ajungând în anii 1980 la peste 2000 elevi, iar în prezent, împreună cu Grădiniţa cu Program Normal Nr. 21, structură a unităţii noastre, funcţionăm cu peste 1250 de elevi şi preşcolari.

Situată în centrul cartierului „Alexandru cel Bun”, Şcoala Generală nr. 13, cum se numea atunci, cuprindea 24 săli de clasă (un laborator de fizică, unul de chimie), 2 ateliere (tâmplărie, lăcătuşerie şi confecţii cusături), o bibliotecă cu peste 1000 volume, precum şi alte spaţii anexe.

În prezent, Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun, cuprinde 27 de săli de clasă, un laborator de fizică, chimie, biologie, informatică, au fost amenajate două săli de sport, precum și alte spații anexe.

Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săi un număr de  14000 de unităţi de bibliotecă din toate domeniile, surse care le dezvoltă reflexia critică şi le permite să folosească în mod eficient informaţia, indiferent de formă şi suport. Oferă servicii de împrumut, informare şi studiu, asistenţă în consultarea bibliografiilor şi elaborarea unor lucrări pe teme date.    În scopul valorizării patrimoniului şi potenţialului cultural al bibliotecii se organizează frecvent expoziţii de carte, întâlniri cu scriitori, concursuri interdisciplinare, realizarea de momente artistice în cadrul unor parteneriate cu Biblioteca Județeana ”Ghe. Asachi” și cu alte instituții de învățământ, precum şi activităţi frontale cu elevii în care sunt aplicate metode didactice moderne.

Prin desfiinţarea Şcolii nr. 7 din Sărărie a fost transferat aici întregul material didactic şi fondul de carte. În anul şcolar 1973-1974 în localul şcolii a funcţionat şi secţia seral a Liceului „Emil Racoviţă” (12 clase). În anii 1976-1979 au fost şcolarizaţi şi elevii din treapta I de liceu aparţinând Liceului Naţional Iaşi şi Liceului Industrial nr. 4 (C.F.R) Iaşi.

În decursul anilor s-au realizat noi amenajări şi dotări, cum ar fi:

  • Amenajarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, a cabinetelor de logopedie şi asistenţă psihopedagogică, informatică;
  • Dotarea cu mobilier şcolar modular nou, funcţional a tuturor sălilor de clasă;
  • Dotarea cu videoproiectoare și calculatoare a sălilor de clasă;
  • Achiziţionarea primului calculator, HC 85, în 1989, care a dat posibilitatea iniţierii în informatică a 40 elevi, singura şcoală din judeţ, la acea data, cu activităţii de aplicare la clasă a tehnicii informatice. În prezent, în şcoală există un cabinet de informatică dotat corespunzător; unde elevii îşi perfecţionează abilităţile, sub îndrumarea unor profesori competenţi şi cu mare disponibilitate pentru formarea elevilor.

acb poza 2Recent şcoala a beneficiat de fonduri de la Consiliul local Iaşi şi a finalizat lucrările de modernizare, dând posibilitatea elevilor să înveţe într-un spaţiu modern, de nivel european.

În perioada 1979-1983, cadrele didactice au fost antrenate într-un program de cercetare şi perfecţionare cu tema „Lecţia în spiritul metodelor active”. Experimentul coordonat de cercetătorul ştiinţific Palaghia Popescu a condus la îmbunătăţirea metodelor de predare-învăţare şi, implicit la ridicarea nivelului de pregătire a elevilor, la elaborarea unor articole publicate în „Revista de pedagogie”.

De asemenea, un grup însemnat de cadre didactice a fost cuprins în proiecte educaţionale şi de formare profesională cu finanţare externă, ceea ce a determinat îmbogăţirea experienţei didactice şi creşterea eficienţei demersului didactic.

Majoritatea cadrelor didactice au obţinut gradul didactic I în învăţământ, probând, de-a lungul anilor performanţe deosebite în pregătirea elevilor.

Unitatea noastră este centru pentru practica pedagogică a studenţilor de la diverse instituţii de învăţământ superior din municipiul Iaşi.

În decursul timpului s-a asigurat practica pedagogică pentru elevii liceului pedagogic, studenții de la Facultatea de științe ale educației – pedagogia învățământului preșcolar și primar, studenți de la facultatea de biologie și de la facultatea de limba și literatura română..

În contextul preocupărilor noastre actuale, legate de creşterea calităţii în educaţie, se înscriu şi proiectele pe care şcoala noastră le promovează sau în care activează în calitate de partener, proiecte ce au condus la familiarizarea cadrelor didactice cu un regim larg de competenţe privind îmbunătăţirea performanţelor de proiectare didactică, conducere şi evaluare organizaţională.

Un cadru fertil de valorificare a potenţialului elevilor şcolii l-au constituit olimpiadele şi concursurile şcolare, examenele de evaluare naţională, admiterea în liceu, unde elevii şcolii noastre au obţinut an de an rezultate remarcabile. În anul şcolar 2017-2018, elevii şcolii noastre au obţinut peste 1600 premii și mențiuni la concursuri și olimpiade, cu o evoluție pozitivă a elevilor de gimnaziu, comparativ cu anii anteriori.

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iaşi este o instituţie publică prin care se asigură activităţi de formare, învăţare, îndrumare la cele mai înalte standarde profesionale, cu scopul de a asigura calitatea educaţiei, parteneriatul şcoală-familie-comunitate şi compatibilizarea cu sistemele europene.

Şcoala oferă un cadru sigur şi stimulativ care promovează cooperarea, comunicarea, respectându-se diferenţele individuale şi nevoile de învăţare ale fiecărui elev.

Toate acestea au determinat interesul părinţilor pentru şcoala noastră, interes manifestat prin numeroasele solicitări de înscriere a copiilor la unitatea noastră.

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN


Motivație și performanță
în practica școlară - ediția a XII-a

Instituție beneficiară proiect POIM


„Școala mediu sigur și sănătos de învățare” 143400

© 2018 Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași. Toate drepturile rezervate.
Site proiectat, realizat și întreținut de Adelina Lupan.
Politica de Coockie | Politica de confidențialitate

Sus