scoala13_iasi@yahoo.com

Iași, Strada Mușatini nr. 53   +(40) 232 277 638

În vederea pregătirii elevilor pentru începerea anului şcolar 2018-2019 şi susţinerea familiilor cu venituri medii lunare sub 50% din salariul de bază minim brut pe ţară conform Legii nr. 126/2002, se acordă rechizite şcolare elevilor din învăţământul obligatoriu care îndeplinesc următoarele condiţii:

1. să fie înscrişi în învăţământul de stat primar şi gimnazial la cursuri de zi;

2. venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2018 este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe ţară (respectiv 950 Ron); la stabilirea venitului se iau în considerare: salariul net, indemnizaţia de şomaj, alocaţiile de stat pentru copii, alocaţiile complementare, bursele pentru elevi şi studenţi, etc.;

3. părintele sau tutorele legal al elevului depune o cerere tip (de la secretariat, sau descarcă de aici) care se înregistrează în termen de 5 zile de la data începerii anului şcolar; cererea va fi însoţită de acte doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a acestui an, precum şi copii de pe actele de identitate ale membrilor familiei;

Termen: Dosarele se depun la secretariatul scolii până 14 sept. 2018.

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN


Motivație și performanță
în practica școlară - ediția a VII-a

© 2018 Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași. Toate drepturile rezervate.
Site proiectat, realizat și întreținut de Adelina Lupan.
Politica de Coockie | Politica de confidențialitate

Sus