scoala13_iasi@yahoo.com

Iași, Strada Mușatini nr. 53   +(40) 232 277 638

Programul cu publicul, suspentat!

Având în vedere adresa ISJ nr. 2144/10.03.2020, referitoare la suspendarea procesului de învățământ în perioada 11 – 22 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național, vă informăm că programul cu publicul la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași se va suspenda până la data de 22 martie 2020.

În vederea pregătirii elevilor pentru începerea anului şcolar 2018-2019 şi susţinerea familiilor cu venituri medii lunare sub 50% din salariul de bază minim brut pe ţară conform Legii nr. 126/2002, se acordă rechizite şcolare elevilor din învăţământul obligatoriu care îndeplinesc următoarele condiţii:

1. să fie înscrişi în învăţământul de stat primar şi gimnazial la cursuri de zi;

2. venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2018 este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe ţară (respectiv 950 Ron); la stabilirea venitului se iau în considerare: salariul net, indemnizaţia de şomaj, alocaţiile de stat pentru copii, alocaţiile complementare, bursele pentru elevi şi studenţi, etc.;

3. părintele sau tutorele legal al elevului depune o cerere tip (de la secretariat, sau descarcă de aici) care se înregistrează în termen de 5 zile de la data începerii anului şcolar; cererea va fi însoţită de acte doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a acestui an, precum şi copii de pe actele de identitate ale membrilor familiei;

Termen: Dosarele se depun la secretariatul scolii până 14 sept. 2018.

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN


Motivație și performanță
în practica școlară - ediția a VIII-a

© 2018 Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași. Toate drepturile rezervate.
Site proiectat, realizat și întreținut de Adelina Lupan.
Politica de Coockie | Politica de confidențialitate

Sus